• RAMMET: Slik ser byggefeltet Årsetbakkane på Vassenden ut etter at enorme vannmasser pløyde seg frem mellom husene. FOTO: Paul S. Amundsen

Se ødeleggelsene i Sogn og Fjordane fra luften

Se helikopterbildene fra rasområdene.