• En norsk politikvinne står sammen med en gruppe asylsøkere på Storskog på den norsk-russiske grensen i november 2015. En rapport fra Frischsenteret viser hvordan den store innvandringen frem til 2016 har påvirket jobbmulighetene og lønningene for de fattigste gruppene norskfødte. FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet.

En kartlegging av 1,1 millioner nordmenn viser at den historisk store innvandringen til Norge bidro til å presse fattige norskfødte ut av arbeidslivet.