Trollene lever

I Irland er småkriminalitet en sykdom vi bygger opp under, snarere enn å kurere. Det er fullt mulig for et barn å vokse opp i den tro at det ikke gjør noe å få pletter på rullebladet før fylte fjorten år.