Hellas, med utløpsdato

Borgerkrig er et konstant element i den greske nasjon, og vi tolker vi alle andre inn i vårt eget fiendebilde. Det holder tilbake vår egen utvikling.