Electrolux: en svensk bedrift og italienske nedleggelser

En hard kamp for å bevare arbeidsplasser i et kriserammet Italia.