Turismen gjør oss grekere til bedre mennesker

Hvert år tar Hellas imot dobbelt så mange turister som landet har innbyggere. Det har vi godt av.