Språkpolitikk på lekeplassen

Wiens lekeplasser er et sammensurium av ulike kulturer, men barna forenes gjennom bruken av tysk som kommunikasjonsspråk. Morsmålet, derimot, synes jeg vi bør overlate til mødrene.