• UiA: UiA har hatt en drivende utvikling de siste årene, skriver artikkelforfatteren, og om alt fortsetter i dag, for ikke å snakke om hvis de økonomiske vilkårene bedres, er det klart at UiA er best tjent med å stå alene. FOTO: ARKIV

Universitetet i Agder – hvor går vi?

Prosessen rundt en mulig fusjon mellom Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Telemark (HiT) nærmer seg den første virkelige milepælen.