Er knuten knyttet for hardt nå?

I Polen har vi sett en økning i par som ønsker å forbli ugifte. Det finnes dyptgripende kulturelle forklaringer som ingen ønsker å gripe fatt i.