Et nasjonalparkbesøk til ettertanke

Kanskje, bare kanskje, har jeg tatt del i en kollektiv ødeleggelse av Kroatias fremtid.