Uten lønnet jobb - uten utsikt til bedring

Arbeidsledig eller ulønnet arbeidstaker. Den nye pestbyllen i det italienske arbeidsmarkedet.