Vennskapet blomstrer mellom to utenlandske kvinner på ei fødestue i Wien

Jeg er nokså overbevist om at jeg fremdeles har mye å lære av, og store grunn til å glede meg over, dette vennskapet.