EU-finansiering – hvor ble du av?

Jeg kan ikke fri meg for tanken at mange av disse prosjektene er kopier av finansieringsmekanismer i utviklingsland, hvor lokalbefolkningen forsøker å lure donorer til å gi penger til prosjekter som i virkeligheten kun tjener til å berike enkeltpersoner.