Europa og flyktningene

I øyeblikket later det til at politikere stort sett ser etter kortvarige løsninger.