• Det er fjellknausen i bakgrunnen som etter hvert skal sprenges bort. 12 kommunestyremedlemmer møtte opp på befaring før knuseverk-avgjørelsen torsdag. Her er det Sveining Stormo (for grunneier) som viser på kart. I gult avdelingsingeniør Oddbjørn Sagedal, i blått Frps Aleksander Etsy Jensen. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Knuseverket vedtatt

Med 18 mot ni stemmer sa Vennesla kommunestyre torsdag kveld ja til knuseverk og massedeponi på Drivenesheia neste 40 år.