• Togfokus: Alf Holmelid (SV) ønsker at flere snakker tog og reagerer på alt fokus på firefelts mellom Kristiansand og Stavanger. FOTO: Lars Hoen

Savner tog-entusiasme

Alf Holmelid (SV) snakker jernbanens sak før NTP-framlegget i februar, og reagerer på at alle partier og næringslivet nå kun er opptatt av vei og fire felt.