• VERDIFULL BEITEJORD: Denne kua beiter på verdifull betemark i Sirdal. Mye av jorda på Agder er ennå bedre og egner seg fortreffelig til grønnsaksdyrking. FOTO: JOHNNY HOFSTEN, SKOG OG LANDSKAP

Agder har glimrende jordbruksjord

Forskere har funnet ut at jordbruket på Agder, spesielt i Vest-Agder, har glimrende jordbruksjord som er godt rustet til foran varslede klimaendringer.