Rykket ut på krattbrann

Brannvesenet rykket ut på en krattbrann på Bjørnehatten i Iveland