• Kjører langt: Jon Melhus, Siri Melhus og Astrid Kyte kjører langt for å få ungdommen hjem. 16 mil hver gang. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kjører 16 mil for å hente skoleelever hjem

Hver fredag må skoleungdom fra Valle hentes på Evje fordi det ikke går buss. Dermed må foreldrene kjøre 16 mil for å få elevene sine hjem.