• Denne bussen, tilhørende John Uldal, fraktet folk og varer fra Herefoss til Birkeland og Kristiansand i 1930-årene. Alt i 1920 startet man den første bussruten fra Søre Herefoss og sørover. FOTO: Fra bygdeboka "Birkenes IV".Foto: Kameraklubben

Med de morsomme tilbakeblikk

Visste du at Birkelandsangen ble skrevet med en frist på kun én uke? Eller at Birkeland har hatt en bikubefabrikk? Eller at Lillesand-Flaksvandsbanen hadde en snittfart på 20 kilometer?