• PREGET: Mange, mange år etter Åse Helene Reitan Williamson gikk ut fra barneskolen preges hun fortsatt av mobbingen hun ble utsatt for. Hun er bitter på at de voksne ikke tok ordentlig tak i det hun og andre opplevde. FOTO: Jarle R. Martinsen

– Skolen var en krigssone

Nesten 30 år etter at Åse Helene Reitan Williamsson gikk på Vågsbygd barneskole er hun fortsatt sterkt preget av mobbingen hun ble utsatt for.