• styrelederhelse 2.jpg FOTO: Torstein Øen

- Pasientsikkerheten er satt til side

Det uttaler Svein Mjåland, leder for Kreftsenteret. Han reagerer på at sykehusledelsen ikke har tatt grep mye tidligere.