• SJEFPLANLEGGERE: Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt og planleggingsleder Solveig Hellevig, begge i Statens vegvesen, gleder seg til at trafikken i Trybakken (i bakgrunnen) blir lagt over til en helt ny firefelts motorvei, med byggestart i 2018. FOTO: Tormod Flem Vegge

Ny vei forbi Trybakken

Tirsdag presenterte Statens vegvesen alternative veitraseer forbi Trybakken, en bakke som er beryktet for trailerkaos på vinterstid, steinras og møteulykker.