• Hele 15 kjøretøy var involvert i en kjedekolisjon i Vestfold fredag, inkludert denne bussen med 20 elever og to lærere fra Risør barneskole. FOTO: Peder Gjersøe

Ingen i Risør-gruppa kritisk skadet

Nesten alle skoleelevene som var involvert i kjedekollisjon fredag, er kommet hjem til Risør igjen.