BERGEN/KRISTIANSAND: — Salget av Agder Bomdrift AS er ikke blitt lagt ut på offentlig anbud. Dette bryter med offentlige innkjøpsregler, og er altså ulovlig.

Det sier Trond Juvik, administrerende direktør i Bro- og Tunnelselskapet i Bergen, som blant annet drifter og administrerer bompengeanlegg.

- Selger veldig billig

Onsdag gikk bystyret i Kristiansand enstemmig inn for salg av Agder Bomdrift AS, som er kommunens eget driftsselskap for bomstasjoner i distriktet. Flertallet i kommunestyret ønsket å selge driftsselskapet til fire

samarbeidende bomselskaper, som har lagt inn et bud på 3,6 millioner kroner.

— En stor kommune som Kristiansand, burde undersøkt om det var mulig å selge selskapet til en høyere pris. Jeg tror flere aktører ville vært interessert i å legge inn et høyere bud enn 3,6 millioner kroner. Selskapet blir nå solgt veldig billig, sier Juvik, som påpeker at skattebetalerne går glipp av penger.

- Ulovlig å kjøpe med bompenger

Juvik mener ikke bare at offentlige innkjøpsregler er brutt ved salget. Han mener også at det er ulovlig at bompengeselskaper bruker bompenger til å kjøpe Agder Bomdrift AS.

— Kjøperne av Agder Bomdrift er bompengeselskaper. Ifølge hovedavtalen mellom Statens vegvesen og bompengeselskapene, er det ikke lov til å bruke bompenger til andre ting enn vedtatte veiprosjekter i henhold tilstortingsproposisjon. Det er altså ikke lov til å bruke bompenger til å kjøpe et kommersielt selskap, noe som nå skjer i Kristiansand, understreker direktøren.

Styret måtte gå av

Han henviser til en tilsvarende sak som ble behandlet av Vegdirektorateti 2006. Da hadde Trøndelag Bomveiselskap brukt bompenger til opprettelsen av et driftsselskap.

— Vegdirektoratet slo fast at styret hadde brukt bompenger til andre formål enn veiprosjekter. Det medførte at styret og ledelsen i bompengeselskapet måtte gå av, forteller Juvik.

Han har nå informert Riksrevisjonen og Vegdirektoratet om kjøpet av Agder Bomdrift.

Ville vurdert kjøp

— Hvor mye mener du Agder Bomdrift er verdt?

— Det er umulig å si, siden vi ikke har informasjon om salget. Men det er mer verdt enn 3,6 millioner kroner.

— Ville Bro- og Tunnelselskapet i Bergen vurdert å legge inn bud på dette selskapet?

— Det er ikke usannsynlig, sier Juvik.

- Antar høyere bud er mulig

Arvid Grundekjøn (H), ordfører i Kristiansand kommune, sier at kommuneadministrasjonen vanligvis foretar grundige vurderinger når det gjelder alle sider av kommunens transaksjoner.

— Bystyret har gitt administrasjonen fullmakt til å gjennomføre et salg, på et velbegrunnet økonomisk grunnlag. Jeg regner med administrasjonen ikke vil gjennomføre en handel, uten at alle formelle forhold er sjekket grundig. Hvis noen vil legge inn et høyere bud, går jeg ut fra at det er interessant, sier Grundekjøn.