Ingen flygninger påvirket ennå

Alle flygninger til og fra Kjevik går foreløpig som normalt.