• FASTLEGE: - Det er pasientene selv som velger å gå til legene som har mange pasienter i utgangspunktet, sier hovedtillitsvalgt for almennlegene i Vest-Agder Anne Sissel Sørensen. FOTO: Kjartan Bjelland

Overrasket over fastlege-kritikk

— Jeg er overrasket over at pasientombudene mener hastverk hos fastleger fører til forsinket og feil diagnoser, sier hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Vest-Agder, Anne Sissel Sørensen.