• I MINDRETALL: Biskop Tor B. Jørgensen vil ikke forlange at ansatte i kirkelige stillinger som krever vigsling eller ordinasjon må være gift. FOTO: Bendiksby, Terje

Sier ja til samboere som prester

For fire år siden ordinerte han en ung kvinne til prest. Hun var samboer og småbarnsmor. Det skapte storm på kirkelig hold, men biskop Tor B. Jørgensen ville ha gjort det samme igjen.