• STOR FART: Her går det rolig for seg. Men mange bilister som kjører forbi industriområdet på Storemyr, har stor fart. Det kan være et problem for store og tunge lastebiler å komme seg ut på veien. FOTO: Jostein Blokhus

Stort behov for rundkjøring

Behovet er stort for en rundkjøring ved industriområdet på Storemyr i Lillesand. Det kan være en påkjenning for sjåførene å få lange semitrailere ut på veien når bilister kommer kjørende i 80.