• - Ja, vi hadde en feil praksis på dette i mange år, erkjenner Terje Premak i ingeniøravdelingen i Songdalen kommune. Nå betaler de ekstra for å få deponert de verste massene på korrekt vis. FOTO: Torstein Øen

Fjerner forurenset feiegrus

Det blir fort dyrt å fjerne ulovlig deponerte feiemasser. I Songdalen kommune gir problemene en dobling av feieutgiftene.