• BRO?: Hvis fjellmassene har høye sulfidverdier kan det bli bro over rasstedet, forteller Bjarne Hillesund i Statens vegvesen. FOTO: Hans Jacob Brekke

Tidligst ny vei i 2013

Geologer tar nå prøver av fjellknausen hvor E 18 raste ut for tre år siden. Er det mye sulfid i bergartene, er bro over rasstedet et alternativ.