• Mater måkene: En måke takker for silden Pedersen akkurat har serverer. FOTO: Torgeir Strandberg

- Måkejakt er hinsides all fornuft

Fugleentusiast og fylkessekretær i Naturvernforbundet, Peder Johan Pedersen, reagerer med vantro på forslagene om å avlive måker i Kristiansand.