Seks måneders fengsel for balltrevold

To medlemmer av mc-klubben Mongols er dømt til seks måneders fengsel for balltrevold, få uker etter forrige dom for lignende forhold.