• INNSIGELSE: Sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder varsler innsigelse til reguleringsplanen for gjenåpning av dette veistykket. FOTO: Hans Jacob Brekke

Varsler innsigelse til veiåpning

Fylkesmannen i Aust-Agder mener barn og unge ikke ivaretas ved trafikk i begge retninger på fylkesvei 402.