• GRENSEVAKT: Per Bakke bor ytterst i Russland og kan se rett over til Norge. FOTO: Lars Hollerud

Russisk idyll

Tsaren er historie og jernteppet er borte. Russland er blitt ganske likt Norge.