• Dette er dagens priser i bomstasjonene i Kristiansand. Snart blir det dyrere i rushtiden. FOTO: Lars Hoen

Nå blir det dyrere å kjøre i rushtrafikken

Bystyret i Kristiansand vedtok i kveld å utrede tidsdifferensierte bompenger. Det betyr at det blir dyrere å passere bomstasjonene i rushtiden.