Vil ha firefeltsvei og lyntog

Agder Venstre vil ha firefeltsvei uten møteulykker gjennom agderfylkene. I tillegg ønsker de lyntog.