• REKTORMØTE: Fredag morgen møttes rektorene i Mandal for å drøfte situasjonen. F.v. kommunalsjef Erik Tronstad, rektor Blomdalen ungdomsskole Bente Christensen, rektor Furulunden skole Marianne Fjeldsgaard Schau, rektor Vassmyra ungdomsskole Alf Willy Vestergren, rektor Ime skole Trond Storaker, skolefaglig rådgiver Tor Sverre Bentsen, rektor Holum skole Preben Skogen, rektor Frøysland skole Anette Stray og enhetsleder ved Kvalifiseringsenheten Lise Møskedal. FOTO: Jarle R. Martinsen

Mandalsskoler stenges mandag

Varer streiken inn i mandagen, stenges en rekke skoler i Mandal.