• Dispensasjonssøknader: Så langt har Kristiansand kommune søkt over 200 ganger om dispensasjon fra streiken.

Har sendt over 200 dispensasjonssøknader

Kristiansand kommune har så langt sendt over 200 dispensasjonssøknader i forbindelse med streiken. Ved en opptelling mandag morgen hadde man fått ja på 180 og 40 avslag.