Ikke noe mistenkelig dødsfall

Det knytter seg ikke noe mistenkelig til dødsfallet i en leilighet i Randesund for noen uker siden.