Tilskuddsrapport før høsten

Kommunerevisjonen vil før høsten legge fram en rapport om tilskuddstildelingene i Kristiansand kommune.