• kart5sp.ai

Foreslår ny E 39-trasé utenom Søgne sentrum

Veivesenet lanserer nå en kompromissløsning for en ny bred E 39-trasé gjennom Søgne.