• Det var under overføring av gass fra tankbilen til anlegget at lekkasjen oppstod. FOTO: Jon Anders Møllen

Gasslekkasje i Vennesla

Området var tåkelagt.