• Brutt opp: Safen som ble funnet sammen med de to dokumentskapene bar preg av hard medfart, og ble funnet sammen med ei øks som høyst sannsynlig er benyttet til å åpne safen med. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Fant eieren av stjålet safe

Safen og skapene som ble funnet på Langenes i påsken, stammer fra innbrudd i et privathus i Lyngdal.