• Roar Magne Norheim (57) saksøkte staten for manglende behandling av svineinfluensa i 2009. Norheim er i dag 100 prosent ufør på grunn av sykdommen. Her avbildet under rettssaken i Aust-Agder tingrett. Til høyre Norheims prosessfullmektig Ann-Iren Vestli i samtale med pasientskadenemndas prosessfullmektig Anita Bergh Ankarstrand. FOTO: ERLEND OLSBU

Retten frikjenner legene som behandlet Roar Norheim (57) for svineinfluensa

Aust-Agder tingrett avviser at Roar Norheim fra Risør har krav på erstatning for behandlingen han fikk under svineinfluensapandemien i 2009.