Sørlandskvinnen (51) dømt til ti års fengsel

Sørlandskvinnen som er tatt med tre kilo kokain i Ecuador er dømt til ti års fengsel.

Publisert:

Nå leses dommen opp. Foto: Jarle R. Martinsen

Slik ser rettslokalet ut, der den tiltalte kvinnen fra Lindes-regionen må følge saken på videolink fra fengselet. Foto: Jarle R. Martinsen

Her vinker sønnen og hans tante til skjermen der sørlandskvinnen sitte i fengsel og følger frettsforhandlingene. Foto: Jarle R. Martinsen

Den norske advokaten arno teigseth, hennes lokale advokat og hans assistent nancy casa venter på utsiden av rettssalen. Foto: Jarle R. Martinsen

Her ankommer tiltaltes sønn og hennes søster rettsaken. Foto: Jarle R. Martinsen

Sørlandskvinnens advokat, Oswaldo P. Trujillo Santillán i dialog med kvinnens søster like før rettsaken starter. Foto: Jarle R. Martinsen

Sørlandskvinnens advokat, Oswaldo P. Trujillo Santillán. Foto: Jarle R. Martinsen

  • Jarle R. Martinsen
Denne artikkelen er over seks år gammel

Kl. 18.38. Dommeren avslutter med først å si at rettenkun ser på bevisene i saken. Han sier sørlandskvinnen ble tatt på ferskgjerning med narkotika i kofferten.

Dommeren tar videre for seg at hun ikke skal ha fått lestopp sine rettigheter slik at hun forsto dem, men at dette punktet tidligere eravvist i en annen rett der forsvareren forsøkte å få saken annullert.

— Det er ingen tvil om at det har skjedd noe kriminelt.Kofferten det ble funnet narkotika i tilhørte tiltalte. At hun kun var i landeti fem dager var mistenkelig, sier dommeren, som ikke ser noen formildende momenter i saken.

Sørlandskvinnen dømmes til ti års fengsel.

Les også

Sørlandskvinnen: - Vi er åtte på cella

Kl. 18.17: Forsvareren starter sin avslutningsprosedyre.Han sier blant annet at aktoratet ikke har bevist at det var hun som puttetnarkotikaen i kofferten. Han mener hun er blitt lurt. Han viser også til at hunhar skrevet under på ting hun ikke har forstått.

— Jeg ber om at hun blir frifunnet, sier han.

Dommeren sier at de nå trekker seg tilbake for å vurderesaken.

Kjente ikke til kokain

Kl. 17.59: Kvinnen forteller at de ville putte henne i encelle, men hun hadde klaustrofobi og fikk derfor ligge på cellegangen i seksdager.

Forsvareren: - Hvem skulle du gi kofferten til?

Kvinnen: - Til John Brown. Han kjenner ikke jeg, og jegvisste ikke at det var narkotika i kofferten.

Forsvareren: - I retten har en politimann sagt at duforsto dine rettigheter da du fikk dem forklart. Er det sant?

Kvinnen: - Nei, jeg skjønte ikke noe. Jeg sa flere gangerat jeg ikke kjente noe til dette med kokainen.

Aktor har ingen spørsmål

Forsvareren avslutter sin spørrerunde.

Kl. 18.06: Dommeren spør så om hun vil la seg utspørre avaktor, og hun spør hva som er hennes beste. Aktor tar ordet og sier at han ikkehar noen spørsmål uansett.

Aktor begynner på sin avslutningsprosedyre. Han sier dekan bevise at hun var på vei ut av landet med narkotika og at hun skulle tilMadrid. Hun ble tatt med 2980 gram kokain klokken 20.30 28. februar.

Aktor krever at hun skal straffes med fengsel uten at hankommer med noen påstand til straff.

Sørlandskvinnen avhøres

Kl. 17.47. Pausen er over. Avhøret av sørlandskvinnen eri gang.

Hun sier til dommeren hun er 51 år, er uføretrygdet og athennes utdannelse er grunnskolen. Hun sier videre at hun før hun bleuføretrygdet var tilkallelsesvikar på en skole.

Forsvareren tar ordet. Han ber henne forklare hvordan hunfikk tak i kofferten.

— Jeg skulle hente dokumenter hos en mann som het JohnBrown. Han viste meg dokumentene på spansk, jeg skjønte ikke det som stod. Såskulle jeg reise hjem, forteller hun.

— Jeg reiste så til flyplassen for å ta fly til Quito. Såropte de meg opp og sa at jeg måtte komme. Jeg skjønte ikke hva som var galt.Jeg spurte en flyvertinne om noe var galt, hun sa ingenting. Så tok de meg innpå et kontor. Der sa de at de hadde funnet kokain, noe jeg sa ikke kunne væreriktig. Jeg sa at jeg aldri hadde sett kokain. Jeg visste at jeg var uskyldig,jeg hadde ikke puttet noe i kofferten, sier sørlandskvinnen.

Kl. 17.56: - De tok meg med til en plass der de åpnetkofferten. Der tok de ut noen pakker, jeg skjønte ingenting. Det luktet såvondt fra kofferten at jeg holdt på å kaste opp. Dette var midt på natta,forteller sørlandskvinnen.

Hun var forkommen og ba om medisiner, noe hun fikk etteren stund.

— Jeg skrev under på papirer som jeg ikke visste hva var,for noe for jeg var så utslitt, forteller hun.

Politivitnene

Kl. 17.29: Aktor avslutter sin bevisførsel og det er fem minutters pause.

Kl. 17.15: Aktor tilkaller neste vitne, dette er også enpolitimann. Han er nå i narkoavdelingen og var også på jobb på flyplassen 22.februar.

Politiet sjekket kvinnen og fant ut at hun skulle være ilandet i bare fem dager. Derfor passet hun inn i en profil som politiet har påpotensielle narkotikasmuglere.

Kl 17.20: Nytt vitne innkalles, også dette en politimann.

Han forteller at de fant ut at hun kom til landet 23.februar og at hun forsøkte å reise ut av landet 28. februar.

Kl. 17.01: Politivitnet sier videre at de skar oppblokkene de fant i kofferten.

— Vi testet og fant at dette var kokain. Hun ble tatt medtil narkotikapolitiet der bevisene ble dokumentert.

Aktor spør om hennes rettigheter ble lest opp?

— Vi brukte Google til å oversette til norsk. Vi sendteepost til det norske konsulatet også.

Brukte Google transelate

Kl. 17.05: Forsvareren Oswaldo tar ordet. Han spørhvordan de kommuniserer med dem de tar.

Politimannen svarer at noen ganger ber flyselskapene omhjelp, eller som i dette tilfellet bruker Google.

Forsvarer: - Betyr det at du hadde en laptop til bruk forå be henne åpne kofferten?

Politimannen: - Nei, vi brukte en stasjonær datamaskin vihadde på stedet.

Forsvarer: - Visste du at alt ble rett oversatt ved å kunbruke Google?

Politimannen: - Vi satte oss begge ved pc-en og Googleoversetter. Det var noen vanskeligheter med oversettelsen, men mitt inntrykkvar at hun forsto det som ble sagt.

Forsvarer: - Leste du opp rettighetene hennes på norsk ihenhold til grunnloven?

Politimannen: - Jeg kan ikke norsk, men tiltalte skrevunder på at hun hadde forstått det som ble sagt.

Fant hemmelig rom

Kl. 16.46: Aktor sier videre at narkotikaen ble ødelagt28. mars som ble gjort etter at dommeren hadde beordret det. Bagasjen hennesble også ødelagt.

Han kaller så inn et vitne som må sverge på å sisannheten. Vitnet viser seg å være politimann på flyplassen. Han sier han harjobbet åtte år i politiet i byen og i narkopatruljen.

Han forteller at han 22. februar var på jobb på Quitoflyplass og at han denne kvelden var kontrollsjef ved bagasjetunnelen påflyplassen.

— Jeg var på jobb med hunden der vi kontrollertebagasjen. All bagasjen ble tatt av båndet og lagt på gulvet. Hunden markerte påén koffert som var svart. Sikkerhetsfolkene fra flyselskapet ble tilkalt ogbedt om å finne eieren av kofferten. Hun ble hentet til kontrollbordet.

Politimannen forteller videre at de åpnet kofferten, oppilå en rød stresskoffert. Den luktet sterkt. Vi åpnet stresskofferten og fant enarkivmappe med utskrifter.

— Som en del av vår inspeksjon stakk vi hull på lokket påstresskofferten. Vi så at det var et hvitt, kremaktig stoff. Vi gikk i gang medå fjerne begge sidene på kofferten. Der fant vi to blokker i et hemmelig rom.

Avbrøt kvinnens forsvarer

Kl. 1640: Dommeren avbryter forsvareren. Han mener dettemed rettigheter ikke har noe med saken å gjøre, men forsvareren sier at det harmed saken å gjøre.

Forsvareren sier videre at hun er uskyldig og at han skalbevise det.

Aktor Carlos Fiscal Pichincha får ordet. Han viser tildokumenter som forteller hva som ble veid på flyplassen. 2980 gram som etterprøver viste seg å være kokain.

Aktor sier videre at de har en rapport med fotobevis avkofferten.

Kvinnens advokat Oswaldo er nå i gang.

Han sier: - Loven er ikke blitt fulgt. Min klientsrettigheter er ikke fulgt, verken i bevisopptakene og heller ikke da hun blearrestert fikk hun ikke tolk.

— Dette er i strid med vår grunnlov der det heter at alleskal forstå hva de er siktet for. Politiet som anholdt henne respekterte ikkegrunnloven. De har plikt til å lese opp hennes rettigheter på hennes egetspråk. Min klient kan heller ikke engelsk. Hun kunne ikke på noen måte forståhva som ble sagt, sier Oswald.

Mens dette foregår følger sørlandskvinnen med påvideolink fra fengselet. Hun hviler ansiktet i hånden.

2980 gram kokain

Kl. 16.30: Aktor Carlos Fiscal Pichincha sier videre at når eieren hadde meldtseg ble kofferten åpnet i hennes nærvær. Da de åpnet kofferten fant de topakker som var pakket i aluminium. Denne var også i en pose. Der var det enkremaktig substans. Etter en test viste det seg at dette var kokain.

Aktor: - Etter en måling viste dette seg å være 2980gram.

Kl. 16.23: Aktor Carlos Fiscal Pichincha begynner sin innledning. Han sier: -Tiltalte hadde med viten og vilje narkotika i sin kofferten. Bevisene vi skallegge fram er fra kvelden 22. februar. En narkotikahund oppdagetnarkotikaen under en rutinekontroll på flyplassen. Hunden oppdaget koffertensom tilhørte tiltalte.

Aktor sier at kofferten ble satt til sides, og tiltalteble ropt opp. Hun kom og bekreftet at dette var hennes koffert.

Sørlandskvinnen sitter nå alene i et rom i fengselet. Huner kledd i en oransje fangedrakt.

Kl. 1612: Tolken Arno Tengseth fra Kristiansand blir bedtom å dokumentere hvem han er, og han viser fram et kort.

Dommeren sier at alle retningslinjer for en rettssak skalfølges her. Han viser til flere lovparagrafer.

— Er det noen innvendinger mot saken og rettenssammensetning så må de si fra om det nå, sier dommeren.

Aktor: - Vi har ingen innvendinger.

Advokat Oswaldo, kvinnens advokat, tar ordet: - Vi haringen innvendinger.

Dommeren konkluderer dermed med at sørlandskvinnen vilbli dømt av en uhildet rett.

Kl. 1608: Retten starter med å lese opp tiltalen.Tiltalen gjelder narkotikabesittelse.

Klokken 16.05 begynte rettssaken mot kvinnen fra Lindesnes-regionen, som er tiltalt for forsøk på smugling av tre kilo kokain ut av Ecuador.

Rettens sekretær presenterer hvem som er tilstede, blantannet en rekke politifolk som var med på å avsløre henne på flyplassen. Deforlater så retten.

Følger rettssaken på video

Til alles overraskelse - også advokaten - møtte hun ikke i rettssalen. Hun sitter i fengselet, som ligger totimer unna rettssalen. Derfra følger hun sin egen rettssak på videolink.

— Et kjempesjokk, sier sønnen på 27år, som i over en time hadde gått på utsiden og ventet på at moren skulle komme.

De fremmøtte i retten kan følge kvinnen på en egen skjerm.

Hun gråtermens det går en politimann bak henne med maskingevær.

Familien tror ikke på frikjennelse

— Jeg håper at det nå skjer noe som kan gå vår vei, sier kvinnens sønn (27) mandag morgen ecuadoriansk tid.

Han ankom sammen med tanten (kvinnens søster) til hovedstaden søndag ettermiddag lokal tid for å følge rettssaken.

Kvinnen fra lindesnesregionen er tiltalt for å forsøke å smugle nær tre kilo kokain ut av Ecuador i februar i år.

Det nevnes straffer fra alt fra fire til atten års fengsel.

— Jeg tror ingenting på at hun blir frifunnet. All erfaring tilsier at hun blir dømt, sier sønnen.

Les også:

Les også

Fikk ikke treffe moren

Hentet av advokaten

Mandag morgen lokal tid ventet han og tanten på å bli plukket opp av den lokale advokaten kvinnen har, Oswaldo P. Trujillo Santillán. Han skulle komme på hotellet og hente dem en time før rettssaken begynner klokken 08.30. > Jeg håper jo han har entydelig strategi på å bevise hennes uskyld.

— Jeg håper jo han har entydelig strategi på å bevise hennes uskyld, sier sønnen.

Han og tanten kjørte på direkte fra flyplass til fengslet i håp om å komme inn søndag, uten å lykkes. Nå er de lovet å kunne besøke henne tirsdag.

Les også:

Les også

- Vi er utrolig spente

Sendte 600.000 kroner

I korthet går saken ut på at kvinnen over to år ble kjent med og etter hvert følte seg som kjæresten med en mann fra Ecuador. De hadde kontakt via chatting på nettet.

Den fengslede sørlandskvinnens sønn og søster fikk ikke møte henne mandag kveld. Foto: Jarle R. Martinsen

Etter hvert bløffet han henne med at han hadde vært en bilulykke, og trengte penger til sykehusoppholdet.

Hun sendte ham om lag 600.000 kroner, fiansiert med dyre låneopptak. Nå er huset hennes i ferd med å bli tvangssolgt av kreditorene.

Les også:

Les også

Frykter hun ble forført til kokainsmugling

Var gjemt

I februar dro hun så til Ecuador. Der ble hun møtt av en såkalt venn av «kjæresten» som ga henne en koffert hun skulle ta med til London. Kofferten inneholdt derimot også kokain gjemt i veggene som ble oppdaget på flyplassen.

Siden har hun sittet fengslet.

Les også:

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Jarle R. Martinsen jarle.martinsen@fvn.no
Publisert:

Les også

  1. - Sier hun er blitt lurt

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Mandal