• Hilde Tallaksen på et av hotellrommene på Solborg som man håper skal elever i en folkehøgskole.

Ingen skolemidler til Mandal

Oppstart av en ny folkehøgskole i Mandal fikk ikke midler i denne omgangen via statsbudsjettet.