— Det gikk veldig fint sist vi hadde flyktningmottak, sier Byglands ordfører, Leiv Rygg.

Tokla AS får kontakt med UDI om å huse inntil 130 flyktninger i Bygland i en kontraktsperiode på seks år.

Ruste opp helse- og skoletilbudet

— Økonomisk går det vel i null. Vi får tilskudd, men må bygge opp igjen kapasiteten når det gjelder helse, skole og barnehage. Det skal gå greit, sier Rygg.

Flesteparten av flyktningene blir nå som sist boende på Setesdal Hotell. Dette eies og drives av Fatima Aakhus og Knut William Bygland. De andre blir boende i husvære i bygda.

— Vi ser fram til seks år med stabile inntekter slik at vi kan betale ned gjeld, ruste opp og etter hvert bygge ut hotellet, sier Bygland.

Les også:

Blir tatt godt i mot

Han tror innbyggerne vil ta imot flyktningene på en god måte. Da mottaket ble lagt ned for et snaut år siden, ga mange uttrykk for at de savnet vennene de hadde fått.

Det var fire anbydere som ønsket flyktningmottak. Eventuelle anker på UDIs vedtak må gjøres innen 21. oktober.

— Det er en formalitet som vi ikke tror endrer vedtaket, sier ordfører Leiv Rygg.

Setesdal Hotell blir flyktningmottak. Bygda skal ta i mot inntil 130 flyktninger over de neste seks årene. Det vil fortsatt være søndagsåpen kafé og mulighet for å leie selskapslokaler. Foto: Arkiv