Bygland får flyktningmottak

Et knapt år etter at flyktningmottaket i Bygland ble nedlagt, er det nå klart at Setesdal Hotell og bygda igjen får inntil 130 flyktninger i kommunen.