Åmliavisa fortsetter

Åmliavisa holder fram som ukentlig papiravis, som i dag. Avisen har fått nytt styre og en halv million i lån fra kommunen.